Termin 3    CREN    Fråga 381

För att dilatera luftvägarna vid t.ex. astma ges ofta läkemedel som fungerar som... ?

Först och främst. Parasympatiskt påslag ger mer bronkkonstriktion medan sympatiskt ger tvärt om. Vi kan alltså få önskad effekt på två sätt:
1. Aktivera sympatiska nervsystemet
2. Inhibera parasympatiska

Muskarinerg agonist (parasympatisk) hade förvärrat situationen medan en muskarinerg antagonist hade givit samma effekt som vi eftersöker.

Men rätt svar blir beta-2-agonist som dilaterar luftvägarna. Beta-1 är mer kopplat till hjärtat och ej luftvägarna. Detta kallas att läkemedlet är en "selektivt" beta-agonist.

Minnesregel för beta-1 och beta-2 = Vi har 1 hjärta och 2 lungor.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in