Termin 3    CREN    Fråga 379

Vilken av följande glomerulonefriter har ett endotelialt skademönster?

Immunohistokemi visar riklig förekomst av C3. Orsakas endast efter en mindre mängd infektioner med betahemolyserande streptokocker grupp A. Vanligare under första halvan av 1900-talet men sällsynt nu (mer förekommande hos barn). Vanlig i trångbebodda, varma områden. Primär infektion yttrar sig som tonsillit, scharlakansfeber eller hudinfektion. Akut nefritiskt syndrom efter 2-4 veckor. Ofta endast låggradig albuminuri och hematuri, men kan ha dramatiska symptom. Njurbiopsi krävs för säker diagnos. Behandling med penicillin och annan symptomatisk behandling. Läker ofta ut, kan dock ha proteinuri och hematuri i flera år. Ibland uppträder akut njurinsufficiens. Samma typ av nefrit kan uppstå efter andra infektioner, har dock nästan alltid lindrigare förlopp.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in