Termin 3    CREN    Fråga 378

Vilken typ av glomerulonefrit hör ihop med autoantikroppar mot fosfolipas A2-receptorn på podocytmembranet?

Membranös glomerulonefrit är den vanligaste glomerulonefriten hos vuxna och den vanligaste orsaken till nefros. Prognosen är variabel: en tredjedel blir friska, en tredjedel har fortsatt nefrotiskt syndrom och en tredjedel får förvärrade symptom

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in