Termin 3    CREN    Fråga 375

Vilket läkemedel beskrivs? Verkningsmekanismen är inhibition av angiotensin converting enzyme (ACE), som främst finns i lungan, vilket leder till minskad mängd angiotensin II och därmed minskar vasokonstriktion.

Enalapril är en ACE-hämmare. Biverkningar av enalapril inkluderar bland annat torrhosta (p.g.a. minskad nedbrytning av irritativa ämnen såsom bradykinin och substans P) samt angioödem.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in