Termin 3    CREN    Fråga 374

Patienter med högt blodtryck kan behandlas med förstahandspreparat såsom betablockerare. Vid vilka samtida symptom är det extra bra med just betablockerare?

Hjärtklappning - betablockerare minskar hjärtrytmen.
Migrän - exakt mekanism för lindring är oklar.
Hjärtsvikt - sänker rytmen vilket leder till ökad fyllnad av ventrikeln och större slagvolym vilket är viktigt vid hjärtsvikt.

Ytterligare en indikation är angina pectoris.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in