Termin 3    CREN    Fråga 372

Vilken är den vanligaste orsaken till aortastenos?

Degenerativ klaffsjukdom drabbar främst äldre, högt blodtryck och dyslipidemi ligger ofta bakom.

Kongenital bikuspid klaff kommer tvåa på listan och reumatisk feber trea.

Hård fysisk träning ska inte kunna orsaka aortastenos.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in