Termin 3    CREN    Fråga 371

Vilket av följande blåsljud hörs vid mitralisinsufficiens?

PM/punctum maximum = Plats där auskultations- eller palpationsfyndet är mest tydligt.

Blåsljudet uppkommer då ett turbulent flöde skapas av blod som läcker genom mitralisklaffen i systole. Ljudet fortplantas i blodets riktning.

De felaktiga alternativa blåsljuden behöver nödvändigtvis inte existera.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in