Termin 3    PU    Fråga 370

Vad kan man INTE förebygga med sunda levnadsvanor, enligt WHO?

Enligt WHO kan man genom sunda levnadsvanor förebygga ca 1/3 av all cancer, minst hälften av all typ 2-diabetes och 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke. Utvecklingen av dessa sjukdomar är starkt beroende av kostintag och BMI.

WHO säger inget om spädbarnsdöd rörande sunda levnadsvanor.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in