Termin 3    CREN    Fråga 368

Vad stämmer om bukaortaaneurysm?

Bukaortaaneurysm ger sällan symptom varför man kan gå runt med dem i många många år utan att de upptäcks. Buksmärtan som kan uppstå beror på tryck på omkringliggande vävnader, de pulserande resistenserna man kan känna är själva aneurysmen och embolierna uppkommer från tromber som kan bildas då blodflödet störs i själva aneurysmet.

OM ett bukaortaaneurysm rupturerar kan patienten uppleva stark smärta i buken, bli blek och kallsvettig och förlora medvetandet.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in