Termin 3    CREN    Fråga 367

Vilket av följande alternativ är en mycket bra markör för hjärtsvikt?

NT-proBNP insöndras tillsammans med BNP vid sträckning av främst kammare, men även förmak, vilket brukar ske vid hjärtsvikt. Dock sker detta inte alltid, ex. om hjärtsvikten kompenseras väl varför man inte endast kan gå på pro-BNP-mätningar för att fastställa detta tillstånd.

Kardiellt troponin och CKMB är bra hjärtinfarktsmarkörer medan ALAT är en bra markör för leverskada/leversjukdom.

(B-typ natriuretisk peptid = BNP)

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in