Termin 3    CREN    Fråga 366

Det finns en typ av ST-höjning som INTE är typisk för STEMI, vilken?

Den konkava ST-höjningen förekommer bland annat vid myokardit, tidig repolarisation och något kallat "normal ST-höjningsmönster". Kan dock inte utesluta STEMI.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in