Termin 3    PU    Fråga 362

Vad menas med "den preventiva paradoxen"?

Trots att resurserna inte specifikt satsas på en riskgrupp kommer de nå ut till en mycket större folkmassa och därmed ge större effekt.

Exempel: Vi bestämmer att vi ska minska antalet dödsfall i kardiovaskulära sjukdomar. Istället för att satsa alla resurser på de med höga riskfaktorer (de med högt blodtryck, dyslipidemi, låg fysisk aktivitet, insulinresistens, de som röker etc.) kommer vi att med samma kapital göra en satsning för att minska risken i befolkningen generellt. Om vi hade satsat på högriskgruppen hade vi kanske kunnat sätta in massor av blodtryckssänkande läkemedel, statiner, ge dem personliga träningsprogram och coaching för att sluta röka. När vi nu satsar på befolkningen generellt kanske vi lägger resurser på att öka utbildningen och människors kunskap om hur viktig fysisk aktivitet och hälsosam kost är, samt hur rökning kan skada kärl och andra organ/vävnader i kroppen. Med den bredare satsningen får i det här fallet varje person inte lika mycket hjälp, men vi når ut till fler (inklusive de som redan är i en högriskgrupp) och den positiva effekten blir större.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in