Termin 3    PU    Fråga 360

Vilket av följande är inte en omtalad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom?

Det finns många riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. De flesta bidrar till en subklinisk inflammation med höjda nivåer av bl.a. IL-6 och fibrinogen.

Lågt blodtryck är inte en av dem medan högt blodtryck är det.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in