Termin 3    CREN    Fråga 359

Vad stämmer gällande CRP och LDL?

Studier har visat att CRP är en överlägsen riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom. Den är även en riskfaktor då den kan öka endotelets aktivitet, produktion av MMPs samt påverka cytokinnivåer. Viktigt att observera att det i kliniken inte är rimligt att använda CRP som mått på risk för kardiovaskulär sjukdom då CRP-nivåerna är dynamiska och stiger vid bl.a. infektionssjukdomar och maligniteter. I kliniken är LDL en bättre riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom då rätt uppmätta prover (fastande) är ett tecken på dyslipidemi och starka kopplingar till formation av aterosklerotiska plack finns.

(LDL = low density lipoprotein)

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in