Termin 3    CREN    Fråga 358

Vad är beslutsgränsen för troponinnivåer i blodet när man utreder hjärtinfarkt?

Minst ett troponinvärde ska vara över beslutsgränsen. Man tar en troponinserie, ofta var sjätte timme. Upprepade troponinbestämningar ska visa en klar dynamik med stigande eller sjunkande värden för att hjärtinfarktdiagnos ska vara trolig.

Troponiner ingår i hjärtmuskelceller. De frigörs vid en hjärtmuskelskada, till exempel en hjärtinfarkt.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in