Termin 3    CREN    Fråga 357

En ST-höjning efter en infarkt betyder att infarkten var... ?

ST-höjning innebär transmural ischemi, som kan leda till en transmural infarkt.

Vid en subendokardiell ischemi uppstår istället ST-sänkning, exempel på detta är angina pectoris.

Subepikardiella infarkter är mycket ovanliga då de är dessa områden av hjärtat som försörjs bäst.

De övriga infarkterna existerar inte.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in