Termin 3    CREN    Fråga 356

KOL utgörs ofta av flera obstruktiva lungsjukdomar. Vilken ingår inte i KOL?

Lungcancer är restriktiv och inte obstruktiv och även om man kan ha både KOL och lungcancer samtidigt är inte lungcancer en del av KOL-syndromet/sjukdomen

Astma är i sig en egen sjukdom men kan ingå i KOL-syndromet.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in