Termin 3    PU    Fråga 353

Vad är en iatrogen skada?

En iatrogen skada är en skada som orsakas av sjukvården. Exempel kan vara skada/smärta/blödning till följd av biopsitagning, dåligt mående på grund av läkemedelsbiverkan eller blödning/infektion efter en operation.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in