Termin 3    PU    Fråga 352

Vad innebär det att en sjukdom är idiopatisk?

En idiopatisk sjukdom är en sjukdom utan påvisbar orsak. Man vet helt enkelt inte exakt varför sjukdomen uppstod. Ett annat ord för idiopatisk är kryptogen.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in