Termin 3    CREN    Fråga 350

Ord som slutar på -it brukar betyda inflammation eller infektion i området i fråga. T.ex. bronkit -> inflammation i bronkerna. Var har du en inflammation om du drabbats av pyelonefrit?

Pyelonefrit uppstår ofta till följd av en urinvägsinfektion och drabbar gärna njurbäckenet men också övriga delar av njuren vilket innebär att pyelonefrit är i princip synonymt med njurinflammation.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in