Termin 3    CREN    Fråga 349

Vad har statiner för huvudsaklig funktion?

Statiner är HMG-CoA reduktashämmare, vilket innebär att de blockerar kroppens egna förmåga att bilda kolesterol vilket leder till ett ökat upptag från blodet som sänker kolesterolhalten på samma ställe.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in