Termin 3    CREN    Fråga 348

Vad är synkope synonymt med?

Synkope är synonymt med svimning och är en övergående cerebral hypoperfusion (hypoxi eller anoxi). Synkope kan ha många olika orsaker. Det finns neurogena orsaker som beror på utlösande av reflexer som leder till bradykardi och/eller vasodilatation. Exempel på detta är vasovagal synkope som kan bero på rädsla, smärta eller plötslig uppresning, situationsutlöst synkope som kan uppkomma vid bland annat tyngdlyftning, användandet av blåsinstrument eller kraftig hosta, sinus caroticussyndromet samt glossopharyngeusneuralgi. I dessa fall är det vanligt med presynkopala symptom som svettningar, illamående, att det svartnar framför ögonen, blekhet, brus i öronen och yrsel. Neurogen synkope sker ytterst sällan i liggande ställning. Individen är ofta klar efter uppvaknande, kan dock vara matt, illamående och blek.

Ortostatism är en annan orsak till synkope. Kroppens blodtrycksreglerande mekanismer är satta ur spel. Tillståndet är ofta återkommande hos individen. Definitionen av ortostatism är att systoliskt blodtryck sjunker mer än 20 mmHg (eller till under 90 mmHg) eller att diastoliskt blodtryck sjunker mer än 10 mmHg när man reser sig från liggande eller sittande till stående. Blodtrycksfallet kan vara långsamt eller snabbt (vid utredning bör man mäta blodtrycket upp till 10 min efter uppresning). Kan bero på sjukdomar som Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada, amyloidos, diabetes, neuropati etc. (autonom dysfunktion), hypovolemi eller läkemedel/droger (antihypertensiva, diuretika, neuroleptika, SSRI etc.). Ortostatism är vanligast hos äldre individer.

Kardiogen synkope kan bero på arytmier (bradykardi vid sjuk sinusknuta, AV-block (även krånglande pacemaker) eller takykardier), strukturella hjärtsjukdomar (ischemi, klaffsjukdom, kardiomyopati, hjärttamponad etc.), lungemboli, pulmonell hypertension och aortaaneurysm. Palpitationer och eventuellt en arytmikänsla kan föregå synkopen. Om synkope uppträder i liggande eller vid ansträngning talar det för kardiell orsak. Viktigt att utreda med EKG, analysera elektrolyter och eventuellt förekomst av anemi.

Andra orsaker till övergående medvetandeförlust kan vara epilepsi, stroke/TIA etc. Dessa är dock inte exempel på synkope.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in