Termin 3    PU    Fråga 343

Vilket alternativ stämmer överens med klass 2A i IARCs riskbedömning av kemikalier?

IARCs riskbedömning
Grupp 1: Ämnet är cancerogent för människor
Grupp 2A: Ämnet är troligen cancerogent för människor
Grupp 2B: Ämnet är möjligen cancerogent för människor
Grupp 3: Ämnets cancerogenes går inte att klassificera
Grupp 4: Ämnet är troligen inte cancerogent för människor

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in