Termin 3    PU    Fråga 341

Ungefär hur många procent av all cancer tror man beror på yttre faktorer?

Nya studier visar att endast cirka 30 % av all cancer beror på slumpmässigt uppkomna fel i kroppens maskineri.
Yttre riskfaktorer inkluderar bland annat UV-strålning, joniserande strålning och toxiner.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in