Termin 3    Gen    Fråga 340

Hur metaboliseras majoriteten av allt paracetamol i levern i normala fall?

Det konjugerade paracetamolet blir vattenlösligt och kan sedan utsöndras via njurarna. Oxidering av CYP450-systemet sker endast med mellan 3 och 10 % av paracetamolet i normala fall. Vid överdoser överskrider man dock kapaciteten för konjugeringen med sulfat och glukuronsyra och CYP450-systemet metaboliserar allt mer av paracetamolet. En mycket toxisk metabolit, NAPQI, bildas och levern kan skadas allvarligt.

Vägen till höger och till vänster är vanligast.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in