Termin 3    Gen    Fråga 337

Vad stämmer gällande efficacy?

Affinitet = tendens hos ett läkemedel att binda till sin receptor
Efficacy = tendens hos ett läkemedlet att aktivera sin receptorn när det väl har bundit

Potensen avgör hur mycket läkemedel man måste tillsätta innan maxeffekten (efficacy) är nådd. Affiniteten behöver inte hänga ihop med efficacy. Affiniteten kan vara mycket hög, men förmågan att sätta igång ett svar intracellulärt kan samtidigt vara låg.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in