Termin 3    CREN    Fråga 336

Vilket alternativ beskriver cancerkakexi bäst?

Kakexin beror på inflammatoriska cytokiner och andra lågmolekylära föreningar som frisätts från cancerceller eller immunceller som rekryterats av cancercellerna. Det går inte att motverka kakexin, oavsett hur mycket energi man intar. 20-30 % av de som dör av cancer dör av själva kakexin.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in