Termin 3    Gen    Fråga 334

Metastasering är en komplicerad och känslig process som inbegriper ett flertal steg. Vilket av följande alternativ är inte ett steg i metastaseringen?

Transcytos genom kärlväggen kan endast fungera för mycket mindre kroppar. Cancerceller är stora och kan inte färdas genom kärlväggen m.h.a. transcytos.

Lokal invasion och intravasation till blodbanan inbegriper följande steg:

A - loosing. Förlust av funktion hos E-cadherin får cellerna att lossna från varandra. Kan ske genom bl.a. mutation och genom överuttryck av inhibitorer (SNAIL och TWIST).

B - nedbrytning av basalmembran och interstitie. Sekrenerar själv proteolytiska enzym eller får stromaceller att göra detta. Bl.a. MMPs och cathepsin D.

C - förändring av bindning mellan cancercell och ECM. Normalt leder förändring av dessa bindningar till apoptos, men cancerceller överlever. Nya bindningar etableras.

D - förflyttning. Sker genom kemotaxi. Dels cytokiner som utsöndras från cancercellerna och klyvningsprodukter från ECM. Slutligen diapedes.

Efter extravasation till ny vävnad sker mikrometastasering och slutligen makrometastasering. Avancerade processer som sällan lyckas.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in