Termin 3    Gen    Fråga 333

Vilket av följande är INTE ett exempel på "hallmarks of cancer"?

Förmåga att aktivt remodellera kärnans DNA är inget cancerhallmark. Utöver de felaktiga alternativen i frågan brukar även förmåga till invasiv växt och metastasering brukar räknas till de klassiska hallmarksen.

Hallmarks of cancer

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in