Termin 3    Gen    Fråga 331

Hur kan MDM2-proteinet kontrollera koncentrationen av p53 i en cell?

P53 inhiberas normalt av MDM2 som får p53-proteinerna att ubiquitineras och därmed brytas ned av proteasomen. P53 är en transkriptionsfaktor för MDM2 - viktig kontrollmekanism.

(MDM2 står för Mouse double minute 2 homolog)

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in