Termin 3    CREN    Fråga 324

Vilka är de tre viktigaste stegen i ärrformation?

Angiogenesen eller nybildningen av blodkärl sker genom en flerstegsprocess beroende av tillväxtfaktorer såsom VEGF och FGF-2 som stimulerar delning av redan existerande endotelceller och fibroblastmigration. Utväxten sker i princip uteslutande från venoler.

Formation av granulationsvävnad : fibroblastrekrytering- samt -proliferationsprocessen - PDGF och TGF-? är viktiga faktorer. Även cytokiner som IL-1 och IL-13 rekryterar och stimulerar fibroblaster att dela sig och tillverka kollagen. Korslänkningen av kollagen är C-vitaminberoende varför brist på denna vitamin kan ge bendeformiteter, blödningar och dålig sårläkning. Inflammatoriska celler som rekryterats tidigt i läkningsprocessen är de viktigaste producenterna av dessa faktorer. Fibroblasternas tillverkning av kollagen startar tidigt i skadeläkningsprocessen (dag 3-5) och fortsätter i flera veckor. Minskad nedbrytning av kollagen sker. När ärrvävnaden är klar inaktiveras fibroblasterna, samtidigt som blodkärlen drar sig tillbaka och ett färglöst, inaktivt ärr främst bestående av bindväv och bindvävsceller bildas.

Remodellering av ärrvävnaden sker konstant. Själva nedbrytningsprocessen är beroende av proteiner kallade matrixmetalloproteaser (MMPs) som tillverkas och frisätts av bland annat fibroblaster och endotelceller. Aktiveras av plasmin som endast finns i områden där vävnadsskada föreligger.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in