Termin 3    CREN    Fråga 323

Vilka av följande vävnader är exempel på vävnader med permanenta celler?

När man talar om regeneration finns det tre olika cell/vävnadstyper: labil vävnad, stabil vävnad och permanent vävnad. Celler tillhörande labil vävnad delar sig konstant och inbegriper bland annat benmärgsceller, epitel ibland annat huden och mag-tarmkanalen. Beroende av en stamcellspool för att dela sig. Stabila vävnader inbegriper bland annat glatt muskulatur, fibroblaster, endotel, njurparenkym, pancreas och levern. Kan dela sig och nybilda organdelar efter skada, men begränsat. Inga aktiva stamceller? Levern är ett undantag kan dock återbilda sig i princip obegränsat, men man vet inte varför. Permanenta vävnader inbegriper nervvävnad och hjärtmuskelvävnad. Cellerna är färdigdifferentierade och kan inte dela sig i vuxen ålder (eller har en mycket mycket begränsad förmåga). Inga stamceller med förmåga att bilda parenkymal vävnad förekommer. Även skelettmuskler räknas in, dock kan en viss ökning av antalet muskelceller ske med hjälp av myosatellitceller som bidrar med sina cellkärnor. Läkning i dessa organ sker genom ärrvävnadsformation.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in