Termin 3    Gen    Fråga 321

Vad är inte en bakomliggande faktor som kan leda till amyloidos?

"Minskat vätskeupptag vilket leder till mer koncentrerat urin" är en bakomliggande faktor till bl.a. njursten - inte amyloidos.

Amyloida sjukdomar - som uppkommer vid brist på normalt fungerande proteindynamik - är många till antalet och ger mycket spridda symptom, beroende på i eller runt vilka celler ansamlingen av proteinerna sker. Vissa muterade proteiner har förmågan att klumpa ihop sig och bilda aggregat, extracellulärt eller intracellulärt. Överproduktion av normala proteiner eller minskad nedbrytning av dessa kan leda till aggregation då en del icke-muterade proteiner har en tendens att aggregeras (se ex. AA- eller AL-amyloidos).

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in