Termin 3    Gen    Fråga 320

Cellulär hypertrofi och hyperplasi kan båda leda till vävnads- eller organhypertrofi (att vävnaden ökar i storlek) men de skiljer sig markant rent cellulärt. Vad stämmer?

Hypertrofi = tillväxt av de enskilda cellerna. Sker till exempel i hjärtat vid stenoser eller högt BT. Dessa celler kan normalt inte replikera sig och är slutdifferentierade. Stimuli kan vara mekaniska och hormonella.

Hyperplasi = ökad tillväxt genom celldelning. Endast celler med god förmåga till celldelning kan adaptera på detta sätt. Aktiveras ofta vid samma stimuli som hypertrofi. Stimuli är hormonella, tillväxtfaktorer. Måste gå in och påverka cellcykeln. Stimulerar antingen stamceller eller differentierade celler. Viktig process vid skadeläkning.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in