Termin 3    CREN    Fråga 318

Hur definieras terminal njursvikt?

Hos en normal 80-årig kvinna kommer plasmakoncentrationen av kreatinin ligga på över 280 mikromol/l och hos en normal 60-årig man över 380 mikromol/l. Normal nivå brukar ligga under 100 mikromol/l.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in