Termin 3    CREN    Fråga 317

Vad gäller för makroskopisk hematuri?

Makroskopisk betyder att man ser blod i urinen. En koncentration på minst 5 x 109/l måste föreligga. Detta motsvarar 1 ml blod per liter urin. Hittar ofta blödningskälla och allvarlig sjukdom (ex. tumör, njursten, infektion, trauma etc.). Man brukar göra CT njurar, cystoskopi eller ultraljud på njurarna vid utredning.

Vid mikroskopisk hematuri understiger koncentrationen av erytrocyter i blodet 5 x 109/l. Kan ej ses med blotta ögat.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in