Termin 3    CREN    Fråga 316

Kwashiorkor är en sjukdom som bl.a. yttrar sig i kraftig avsmalning av armar och ben samtidigt som magen ofta sväller upp och blir mycket stor. Vilken är den viktigaste bakomliggande orsaken till dessa symptom?

Svält (främst insufficient proteinintag) leder till att kroppen börjar mobilisera proteiner från musklerna för att kunna skapa plasmaproteiner och därmed upprätthålla direkt livsviktiga funktioner. Slutligen tar proteinlagret i musklerna slut och plasmaproteiner kan inte tillverkas. Detta leder till minskat onkotiskt tryck och vätskeutträde i bl.a. bukhålan - s.k. ascites --> uppsvullen buk. Barn drabbas extra hårt då de är i större behov av proteiner för tillväxt.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in