Termin 3    CREN    Fråga 315

En brännskadepatient får ofta låga albuminnivåer då albumin läcker ut genom den skadade huden. Vad gäller när man ger fettlösliga läkemedel till en sådan patient?

Albumin transporterar de flesta fettlösliga läkemedlen. Endast den fraktion av läkemedlet som för stunden inte är bundet till albumin kommer att kunna utöva en effekt. Om albuminnivåerna sjunker kommer en större mängd av läkemedlet vara fritt och det kommer ge en större läkemedelseffekt. Man bör därmed sänka dosen.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in