Termin 3    CREN    Fråga 314

Varför är betablockerare inte det bästa blodtryckssänkande läkemedlet till idrottare med hypertoni?

Många tycker även att det är jobbigt att inte kunna få upp pulsen i vardagen, ex. när man ska gå en promenad. Om patienten upplever sådana symptom skall man försöka byta till ett annat förstahandspreparat för att behandla hypertonin.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in