Termin 3    CREN    Fråga 312

Vilken funktion har enzymet NEDD4L?

NEDD4L minskar mängden av natriumkanalen ENaC i det apikala membranet i njurens samlingsrör. Insulin stimulerar ett kinas kallat sgk1 som inhiberar funktionen av NEDD4L. Ökat insulin leder därmed indirekt till ökad mängd natriumkanaler och ökad saltretention, vilket har en blodtryckshöjande effekt.

(NEDD4L = Neural precursor cell expressed developmentally downregulated gene 4-like)

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in