Termin 3    CREN    Fråga 308

Vad leder obehandlad hypertoni ofta till? Välj det alternativ som stämmer bäst.

Vänsterkammarhypertrofi - ökat tryck i den systemiska cirkulationen gör att vänsterkammaren måste arbeta hårdare för att pumpa runt blod. En tryckbelastning leder till en koncentrisk (patologisk) hypertrofi.

Hjärtsvikt - hjärtat orkar inte pumpa mot den höga belastningen och ejektionsfraktionen blir med tiden nedsatt. För låg för att klara kraven (först vid ansträngning och senare även i vila). Leder bl.a. till stas i lilla kretsloppet och ödem. 90 % av all hjärtsvikt i västvärlden orsakas av hypertoni.

Njurskada - blodet i njurarna pressas över kärlväggen i njurens minsta kärlkapillärer. Dessa kan lätt skadas om trycket inuti kärlen blir för högt. Förekomst av albumin i urinen är ett tidigt tecken på kapillärskada.

Ateroskleros - hypertoni leder till ökad stress i kärlväggen och produktion av stressproteiner som när de läcker ut från cellerna leder till inflammation vilken är bidragande vid utveckling av ateroskleros.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in