Termin 3    CREN    Fråga 307

Vilket alternativ stämmer gällande Apo-CIII?

Apo-CIII, eller Apolipoprotein C3 hämmar lipoproteinlipas och motverkar bindning mellan apoE och LDL-receptorn, och kan därmed ses som "the bad guy" då den leder till dåliga lipidvärden i blodet genom att minska upptaget av LDL till levern och minska nedbrytningen av TRL-C (triglyceride-rich lipoprotein cholesterol).

Funktionen hos Apo-CIII

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in