Termin 3    CREN    Fråga 306

Vilket apolipoprotein finns på KMR och är viktigt för ligandbindningen till LDL-receptorn och därmed upptaget av KMR i levern?

(KMR = Kylomikron-remnant)

Här gäller det helt enkelt att veta att apoE finns på KMR och har en förmåga att binda till LDL-receptorn för att KMR ska kunna tas upp i levern. Även apoB48 och apoCIII finns på KMR men har andra funktioner. ApoB100 finns på andra lipoproteiner, ex. LDL.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in