Termin 3    CREN    Fråga 292

Vilken metod skulle du i första hand välja för att utreda en eventuell aortastenos?

EKG kan vara helt normalt vid aortastenos (bland ses kammarhypertrofi), alltså ingen bra metod.

Troponin höjs när hjärtmuskelceller går i nekros och behöver inte vara höjt vid aortastenos. Kan dock vara höjt då kranskärlsperfusionen minskar sekundärt till stenosen.

Invasiva metoder ska undvikas in i det längsta då komplikationer är vanliga. I övrigt bra metod med säkra resultat.

Ekokardiografi med doppler ger en bra bild över klaffarnas funktion och utseende och går ofta att använda för att diagnostisera aortastenos.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in