Termin 3    PU    Fråga 290

Vad är specificitet är ett mått på?

Specificitet är andelen friska som friskförklaras med ett test
Sensitivitet är andelen sjuka som identifieras med ett test

Hur stor del av alla positiva resultat som är sant positiva kallas positivt prediktionsvärde.

Hur stor del av alla negativa resultat som är sant negativa kallas negativt prediktionsvärde.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in