Termin 3    CREN    Fråga 289

Vilken av följande markörer är mest specifik för en skada i myokardiet, t.ex. en hjärtinfarkt?

Myoglobin är inte specifik för kardiomyocyter då det även finns i vanliga skelettmuskler. ASAT finns förutom kardiomyocyter även i levern och laktatdehydrogenas (LD) finns i många olika celler (bl.a. i erytrocyter). Dessa är därmed dåliga alternativ.

Kardiellt troponin T/I är specifikt för hjärtats celler men behöver inte tyda på hjärtinfarkt. Flera andra tillstånd som involverar hjärtat leder till ökade troponinnivåer.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in