Termin 3    CREN    Fråga 285

Vilken typ av aterosklerotiskt plack passar följande beskrivning in på? "Tunn fibrös kapsel, stor kärna av kolesterol och många inlagrade immunceller såsom 'foamcells' och lymfocyter"

Icke-stabila plack är mycket farligare än stabila plack eftersom risken för ruptur och därpå följande konsekvenser (bildning av tromber och embolier) är stor. Stabila plack har en tjock fibrös kapsel och liten kärna av kolesterol. Risken att dessa spricker är mycket liten och de är normalt inte farliga.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in