Termin 3    Gen    Fråga 282

Ett läkemedel som är en invers agonist gör vad?

Om den bundit in till receptorn och inte gett någon effekt hade den varit en antagonist. Men en invers går ett steg längre och ger negativ effekt. Receptorn måste ha en egeneffekt som är oberoende av agonistinbindning. Studera följande bild:

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in