Termin 3    CREN    Fråga 280

Vilken medicinsk term använder man för att beskriva frånvaro av urinproduktion?

Anuri betyder frånvaro av urinproduktion och definieras som en urinproduktion som understiger 100 ml/dygn.
Oliguri innebär en onormalt låg urinproduktion som är under 500 ml/dygn
Uremi är urinförgiftning och hör inte hit.
Nokturi är nattliga urinträngningar och hör heller inte hit.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in