Termin 3    PU    Fråga 277

En patient får ett falskt positivt resultat på ett test. Vad innebär det?

Falskt positiv = Patienten är frisk men testet visar motsatsen (rätt svar på frågan)
Falskt negativ = Patienten är sjuk men testet visar motsatsen
Sant positiv = Patienten är sjuk och testet visar detsamma
Sant negativ = Patienten är frisk och testet visar detsamma

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in